Jugar a cotos-guiñote directamente
En castellá

Alcoi
Punxa sobre la icona de la PARTIDA o sobri jugar a cotos (guinyot) per començar el joc on-line amb jugadors digitals.
Per executar el joc Supercotos (joc de cotos o guinyot on-line), és necessari tenir instal·lat un explorador d'internet (Internet Explorer versió 9 o superior, o les últimes versions de Mozilla,explorador de Google,Opera,Safari, etc.). També es pot jugar en "Smartphones" i "Tablets" d'última generació.(NOVEDATATS DESDE JULIOL DE 2017). Si selecciona CONFIGURAR pot activar si solament es puntua al final de cada partida, si es mostra el triomf mentre hi hagi bases, si es permet la repetició de la partida o si s'activa el "Renuncio".
Es pot tenir un accés directe sobre l'escriptori introduint en la ubicació de l'element: "http://www.guiñote.es/" o "http://www.supercotos.es/" (tots dos dominis canalitzen el mateix lloc web).
En ordinadors que tinguin alguns anys i depenent de la potència de procés pot ser que el programa Supercotos no funcioni bé, per la qual cosa recomano configurar la velocitat per compensar la funcionabilitat (també pots multiplicar la velocitat per 2).
La durada de cada tiratge aquesta estudiada perquè estratègicament es puguin memoritzar les cartes, encara així dura menys que si juguéssim amb persones reals, per la qual cosa la percepció o sensació de lentitud d'aquest programa no és del tot certa. No obstant això, sempre podem modificar al nostre gust la velocitat.
Garanteixo que no existeix cap predisposició de joc favorable a una de les parts i que cada partida és completament aleatòria.
El joc de cotos o guinyot és un joc similar al tute, brisca i la briscola italiana.
A Espanya es juga principalment a Conca, Soria, La Rioja, Guadalajara, Navarra i en el que era l'antic regne d'Aragó (Aragó,Catalunya,Balears i València).
Funcionament i regles del programa Supercotos:
La primera partida comença amb el jugador triat a l'atzar pel programa de joc Supercotos.
A l'inici de cada partida, la barreja de cartes es realitza de forma aleatòria.
El triomf és el pal que marca la carta mitjà-tapada per la resta de la baralla després del repartiment.
Es canta amb el Rei i la Sota del mateix pal (les quaranta, si són de triomf i vint en les altres). Solament es pot cantar immediatament després de guanyar l'última basa o tiratge o l'ha guanyat el company. Cal punxar sobre les cartes mes petites (rei i sota) que apareixen de manera automàtica en grisa (passen a color quan es canta).Per a la resta de jugadors inclòs el company, el canti es realitza automàticament).
La basa o tiratge la gana el jugador que tira la carta amb mes rang.
La carta mes poderosa és ordre ascendent i per al mateix pal el 2, 4, 5, 6, 7, 11 o cavall, 10 o sota,12 o rei, 3 i as o 1. Qualsevol triomf és superior a les altres. Si les cartes no són triomf però de diferent pal, la superior serà la mes antiga en l'ordre de tiratge o la que superi a aquesta, segons les prioritats esmentades anteriorment.
i la carta destapada que marca el triomf és de major rang que el 7, aquesta es podrà canviar pel qual tingui el 7 sempre que es tingui basa guanyada, no sent necessari guanyar-la immediatament, sinó que una vegada guanyada la basa pot canviar-ho quan vulgui sempre que estigui sobre la taula. Supercotos la canvia de manera automàtica abans de la ultima robada del muntó central, no obstant això, si la carta va al company no es podrà canviar, per la qual cosa en cas que per interès o per cantar les 40 es podrà canviar-la abans, es punxarà sobre la carta destapada (el cursor es converteix en un naip del set en diminut) per realitzar en canvi.
El jugador que guanya l'última basa o tiratge es diu que es porta "les 10 ultimes" i sumés 10 punts al resultat. Un altre avantatge del que realitza les 10 últimes, és que repartirà la baralla a la següent mà.
Guanya la partida la parella de jugadors que iguali o superi les 51 bones (101 punts). Els primers 50 punts es qualifiquen com a "roines" i els restants com a "bones".
Els punts s'aconsegueixen guanyant bases i comptabilitzant en valor que té cada carta guanyada. Els naips guanyats estan valorats en el següent ordre de major a menor: As = 11 punts, tres = 10 punts, rei = 4 punts, sota = 3 punts, cavall = 2 punts. Les altres cartes no tenen cap valor en punts. Així mateix qui canti les 40 tindrà 40 punts i si canta 20, 20 punts.També sumarà 10 punts qui aconsegueixi les 10 últimes i en cas que les dues parelles de jugadors sobrepassessin les 50 "bones" es donarà per guanyador la parella hagi realitzat "les 10 últimes".
El guanyador serà el que guanyi el coto o cotos jugats (es juguessin els cotos que es vulguin jugar) tenint en compte que cada coto són 3 partides. Quan es guanya un coto, el comptador marcarà el coto guanyat i el derrotat perdrà les partides guanyades (el comptador de partides es posarà a zero).
El tiratge de les cartes és lliure per a cada jugador fins que s'esgoten les cartes del munt central, s'han robat totes i comença el arrossegament, canviant les condicions de la partida:
             - Si guanya l'adversari: Cal tirar del mateix pal que la carta inicial, existint l'obligació de superar al rival, si no es pot superar, cal tirar una carta inferior però sempre del mateix pal; si no es té del mateix pal cal superar-la amb triomf, si no es té triomf o no es pot superar al rival es tira la que crea convenient.
             - Si guanya el company: No és obligatori superar al company, l'única obligació que es té és tirar del mateix pal inicial.
En tot cas el programa Supercotos no deixa que s'infringeixi les normes de l'arrossegament, marcant com prohibides les cartes oportunes.
Supercotos aconsella jugar amb una taula real i amb els amics, però com sempre no és possible, espero omplir aquesta suplència.
Una salutació.
En aquesta última versió de Supercotos s'ha introduït les trucades "Cookies" per memoritzar la configuració de l'usuari. Les "Cookies" són:
- mmssss0: Emmagatzema el nom triat per l'usuari i que substitueix al text "Nosaltres".
- mmssss1: 1 si s'activa la cadena continguda en mmssss0 i 0 si es desactiva.
- mmssss2: Guarda el nom triat per l'usuari i que substitueix al text "Contraris".
- mmssss3: 1 si s'activa la cadena continguda en mmssss2 i 0 si es desactiva.
- mmssss4: Conté el multiplicador de velocitat pel seu contingut (1 o 2).
- mmssss5: Temps d'espera usat per mostrar les cartes abans de la recollida (d'1 a 400).
- mmssss6: L'idioma usat (0 per a valencià-català i 1 per a castellà).
- mmssss7: Es diposita la velocitat de procés (60 a 200)
- mmssss8: Les partides per cada vedat (2 a 10)
- mmssss9: Nº de partides guanyades.
- mmssss10: Nº de partides perdudes.
- mmssss11: Nº de cotos guanyats.
- mmssss12: Nº de cotos perduts.
Aquestes "cookies" poden ser esborrades pel navegador per l'acció de l'usuari, per la qual cosa en aquest cas, s'eliminarien els valors guardats.

       Supercotos       Demana'm amistat en Facebook

Baixa't la icona d'accés directe a la web de cotos-guinyot i guarda-ho en l'escriptori punxant aquí.